[1]
Woźniak, B. 2022. „Zgasła w pierwszym rozkwicie młodości onegdaj w Zakopanym”. Przyczynek do poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891). Studia Mazowieckie. 17, 1 (lip. 2022), 199–215. DOI:https://doi.org/10.54539/sm.32.