[1]
Śmieciński, W. 2022. „Wyrazić niewyrażalne”. Psychologiczne tajemnice duszy romantycznego twórcy w "Utworach francuskich" Zygmunta Krasińskiego. Studia Mazowieckie. 17, 2 (paź. 2022), 87–100. DOI:https://doi.org/10.54539/sm.38.