(1)
Umińska, B. Julia Kratowska (1870–1947) – działaczka niepodległościowa, oświatowa I Polityczna, Senator RP. sm 2022, 17, 175-197.