(1)
Woźniak, B. „Zgasła W Pierwszym Rozkwicie młodości Onegdaj W Zakopanym”. Przyczynek Do Poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891). sm 2022, 17, 199-215.