(1)
Wiśniewski, K. Protokoły Posiedzeń Rady Gminnej Gminy Obryte Z Lat 1931–1933. sm 2022, 17.