(1)
Śmieciński, W. „Wyrazić niewyrażalne”. Psychologiczne Tajemnice Duszy Romantycznego twórcy W "Utworach Francuskich" Zygmunta Krasińskiego. sm 2022, 17, 87-100.