(1)
Woźniak, B. Zofia Z Krasińskich Tarłowa Lubomirska – Przedstawicielka Osiemnastowiecznych Polskich Arystokratek. sm 2022, 17, 113-130.