Małowiecki, R. (2022). Co „Napolion” mógł zobaczyć w Ciechanowie. Studia Mazowieckie, 17(1). https://doi.org/10.54539/sm.28