Umińska, B. (2022). Julia Kratowska (1870–1947) – działaczka niepodległościowa, oświatowa i polityczna, senator RP. Studia Mazowieckie, 17(1), 175–197. https://doi.org/10.54539/sm.31