Woźniak, B. (2022). „Zgasła w pierwszym rozkwicie młodości onegdaj w Zakopanym”. Przyczynek do poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891). Studia Mazowieckie, 17(1), 199–215. https://doi.org/10.54539/sm.32