Zalewska-Opasińska, B. (2022). Życie polityczne w powiecie gostynińskim w latach 1926–1935. Studia Mazowieckie, 17(2), 33–68. https://doi.org/10.54539/sm.36