Piotrowicz, D. (2022). Epidemia cholery w guberni płockiej w 1894 r. Studia Mazowieckie, 17(2), 69–85. https://doi.org/10.54539/sm.37