Śmieciński, W. (2022). „Wyrazić niewyrażalne”. Psychologiczne tajemnice duszy romantycznego twórcy w "Utworach francuskich" Zygmunta Krasińskiego. Studia Mazowieckie, 17(2), 87–100. https://doi.org/10.54539/sm.38