Woźniak, B. (2022). Zofia z Krasińskich Tarłowa Lubomirska – przedstawicielka osiemnastowiecznych polskich arystokratek. Studia Mazowieckie, 17(2), 113–130. https://doi.org/10.54539/sm.40