Grabowski, A. (2022). Dziennik stanu wojennego. Studia Mazowieckie, 17(2), 193–241. https://doi.org/10.54539/sm.42