Małowiecki, Ryszard. 2022. „Co «Napolion» mógł Zobaczyć W Ciechanowie”. Studia Mazowieckie 17 (1). https://doi.org/10.54539/sm.28.