Woźniak, Beata. 2022. „«Zgasła W Pierwszym Rozkwicie młodości Onegdaj W Zakopanym». Przyczynek Do Poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891)”. Studia Mazowieckie 17 (1):199-215. https://doi.org/10.54539/sm.32.