Śmieciński, Włodzimierz. 2022. „«Wyrazić niewyrażalne». Psychologiczne Tajemnice Duszy Romantycznego twórcy W «Utworach Francuskich» Zygmunta Krasińskiego”. Studia Mazowieckie 17 (2):87-100. https://doi.org/10.54539/sm.38.