Woźniak, Beata. 2022. „Zofia Z Krasińskich Tarłowa Lubomirska – Przedstawicielka Osiemnastowiecznych Polskich Arystokratek”. Studia Mazowieckie 17 (2):113-30. https://doi.org/10.54539/sm.40.