Grabowski, Andrzej. 2022. „Dziennik Stanu Wojennego”. Studia Mazowieckie 17 (2):193-241. https://doi.org/10.54539/sm.42.