Małowiecki, R. (2022) „Co «Napolion» mógł zobaczyć w Ciechanowie”, Studia Mazowieckie, 17(1). doi: 10.54539/sm.28.