Umińska, B. (2022) „Julia Kratowska (1870–1947) – działaczka niepodległościowa, oświatowa i polityczna, senator RP”, Studia Mazowieckie, 17(1), s. 175–197. doi: 10.54539/sm.31.