Woźniak, B. (2022) „«Zgasła w pierwszym rozkwicie młodości onegdaj w Zakopanym». Przyczynek do poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891)”, Studia Mazowieckie, 17(1), s. 199–215. doi: 10.54539/sm.32.