Załęczny, J. (2022) „Profesor Janusz Szczepański, historyk wojny 1920 roku, badacz dziejów Mazowsza, mistrz i przewodnik adeptów Klio”, Studia Mazowieckie, 17(2), s. 13–31. doi: 10.54539/sm.35.