Zalewska-Opasińska, B. (2022) „Życie polityczne w powiecie gostynińskim w latach 1926–1935”, Studia Mazowieckie, 17(2), s. 33–68. doi: 10.54539/sm.36.