Piotrowicz, D. (2022) „Epidemia cholery w guberni płockiej w 1894 r”., Studia Mazowieckie, 17(2), s. 69–85. doi: 10.54539/sm.37.