Śmieciński, W. (2022) „«Wyrazić niewyrażalne». Psychologiczne tajemnice duszy romantycznego twórcy w «Utworach francuskich» Zygmunta Krasińskiego”, Studia Mazowieckie, 17(2), s. 87–100. doi: 10.54539/sm.38.