Woźniak, B. (2022) „Zofia z Krasińskich Tarłowa Lubomirska – przedstawicielka osiemnastowiecznych polskich arystokratek”, Studia Mazowieckie, 17(2), s. 113–130. doi: 10.54539/sm.40.