Grabowski, A. (2022) „Dziennik stanu wojennego”, Studia Mazowieckie, 17(2), s. 193–241. doi: 10.54539/sm.42.