[1]
B. Woźniak, „«Zgasła w pierwszym rozkwicie młodości onegdaj w Zakopanym». Przyczynek do poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891)”, sm, t. 17, nr 1, s. 199–215, lip. 2022.