Małowiecki, R. „Co «Napolion» mógł Zobaczyć W Ciechanowie”. Studia Mazowieckie, t. 17, nr 1, lipiec 2022, doi:10.54539/sm.28.