Umińska, B. „Julia Kratowska (1870–1947) – działaczka niepodległościowa, oświatowa I Polityczna, Senator RP”. Studia Mazowieckie, t. 17, nr 1, lipiec 2022, s. 175-97, doi:10.54539/sm.31.