Woźniak, B. „«Zgasła W Pierwszym Rozkwicie młodości Onegdaj W Zakopanym». Przyczynek Do Poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891)”. Studia Mazowieckie, t. 17, nr 1, lipiec 2022, s. 199-15, doi:10.54539/sm.32.