Śmieciński, W. „«Wyrazić niewyrażalne». Psychologiczne Tajemnice Duszy Romantycznego twórcy W «Utworach Francuskich» Zygmunta Krasińskiego”. Studia Mazowieckie, t. 17, nr 2, październik 2022, s. 87-100, doi:10.54539/sm.38.