Woźniak, B. „Zofia Z Krasińskich Tarłowa Lubomirska – Przedstawicielka Osiemnastowiecznych Polskich Arystokratek”. Studia Mazowieckie, t. 17, nr 2, październik 2022, s. 113-30, doi:10.54539/sm.40.