Grabowski, A. „Dziennik Stanu Wojennego”. Studia Mazowieckie, t. 17, nr 2, październik 2022, s. 193-41, doi:10.54539/sm.42.