Półrocznik „Studia Mazowieckie” jest naukowym czasopismem humanistyczno-społecznym wydawanym przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Czasopismo zawiera rozprawy i szkice, źródła i materiały oraz artykuły recenzyjne i recenzje związane tematycznie z historią Mazowsza, jak również z życiem współczesnym mieszkańców mazowieckiego regionu.

Wydawca
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ISSN:
1231-2797
eISSN:
2720-5991
DOI:
10.54539/sm
  • Index Copernicus
  • BazHum
  • Pol-index
Dyscypliny:
  • historia
  • nauki o kulturze i religii
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki socjologiczne
MEiN (2015): 6
Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@puzim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP