Polityka Open Access

„Studia Mazowieckie” to czasopismo o wolnym i otwartym dostępie – libre open acces. Jest publikowane w wersji elektronicznej i papierowej. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły przekazane do opublikowania w czasopiśmie „Studia Mazowieckie” będą udostępniane na zasadach otwartego dostępu, tzn. będą dostępne bezpłatnie na całym świecie za pośrednictwem sieci internetowej, bez konieczności rejestrowania się w serwisie czasopisma, w formacie łatwym do odczytu, przez czas nieokreślony. Autorzy nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Artykuły są udostępniane na podstawie wolnej licencji Creative Commons CC BY-SA: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Na podstawie tej licencji możliwe jest kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu w dowolnym celu, także komercyjnym, na następujących warunkach:

- Uznanie autorstwa: utwór należy odpowiednio oznaczyć i podać link do licencji oraz wskazać wszelkie zmiany, jakie zostały w nim dokonane.

- Na tych samych warunkach: remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji co oryginał.

Pełna treść licencji dostępna jest na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl.

Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@puzim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP