Polityka prywatności

Redakcja „Studiów Mazowieckich” przestrzega polityki prywatności, chroniąc dane osobowe osób współpracujących z czasopismem. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu wydawniczego. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zamieszczone są na stronie internetowej www.pansim.edu.pl.

Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP