Zespół redakcyjny

Redakcja czasopisma:
Redaktor naczelny - dr Zbigniew Ptasiewicz, e-mail: zbigniew.ptasiewicz@pansim.edu.pl
Sekretarz redakcji - mgr Monika Szeszko-Zaborowska, e-mail: monika.zaborowska@pansim.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:
Czasy staropolskie - prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz
Wiek XIX - prof. dr hab. Izabella Rusinowa
Czasy najnowsze - dr hab. Jolanta Załęczny
Redaktor statystyczny - dr hab. Krzysztof Górniak

Rada naukowa:

 • Andriyana Yovcheva Andreeva (Uniwersytet Ekonomiczny w Warnie)
 • Marian Dygo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
 • Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Grzegorz Koc (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
 • Aleksander Kociszewski (Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe)
 • Waldemar Könighaus (Akademia Nauk w Getyndze)
 • Pavel Krafl (Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze)
 • Radosław Lolo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) – wiceprzewodniczący
 • Ryszard Małowiecki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
 • Zbigniew Ptasiewicz (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe)
 • Antoni Krzysztof Sobczak (Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie)
 • Janusz Szczepański (Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
 • Katarzyna Szymańska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
 • Zbigniew Wawer (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)
 • Jolanta Załęczny (Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
 • Leszek Zygner (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) – przewodniczący
Redakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP