Data publikacji : 01.10.2021

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Abstrakt

Uniwersytety dziecięce działają na wielu uczelniach w Europie, w tym także w Polsce. Ich funkcjonowanie różni się od siebie, ponieważ nie ma żadnych obowiązujących wytycznych dotyczących ich prowadzenia, gdyż nie należą do obowiązującego systemu edukacji. Stanowią formę doskonalenia oraz rozwijania samego siebie i wpisują się w idee kształcenia przez całe życie. Organizowane na uczelniach zajęcia przeznaczone są dla dzieci w różnym wieku. Mają różne formy i czas realizacji. Poruszane są na nich różne zagadnienia. Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat historii powstania uniwersytetów dziecięcych i ich działalności w Polsce. Głównym celem jest przedstawienie na tym tle działalności Uniwersytetu Dziecięcego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Swoją pięcioletnią działalnością Uniwersytet wpisał się już w strukturę i obraz ciechanowskiej Uczelni. Co roku w okresie wakacyjnym na Uniwersytet zgłaszają się dzieci z Ciechanowa i okolic, a następnie uczestniczą przez jeden rok akademicki w zajęciach o różnorodnej tematyce.

Słowa kluczowe:

uniwersytet dziecięcy, kształcenie dzieci i młodzieży, działalność dodatkowa wyższych uczelni, idea kształcenia przez całe życieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kuskowska, A., & Drzewiecka, M. (2021). Działalność Uniwersytetu Dziecięcego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Studia Mazowieckie, 16(1), 11–27. https://doi.org/10.54539/sm.13


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP