Data publikacji : 22.07.2022

„Zgasła w pierwszym rozkwicie młodości onegdaj w Zakopanym”. Przyczynek do poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891)

Abstrakt

Wśród wielu opracowań dotyczących rodziny Krasińskich dominują, co zrozumiałe, opracowania poświęcone głównie Zygmuntowi Krasińskiemu – wybitnemu poecie, jednemu z polskich wieszczów narodowych. Ale interesujące mogą być również losy innych członków tej zasłużonej dla Polski rodziny. W szczególności tych, na których życiu odciskały swoje piętno skomplikowane uwarunkowania zdrowotne potomków Zygmunta Krasińskiego. Niniejszy artykuł poświęcony jest Zofi i Krasińskiej, jego wnuczce,
która przez swoje krótkie życie zmagała się z dziedziczną w tej rodzinie chorobą – gruźlicą.

Słowa kluczowe:

rodzina Krasińskich, potomkowie Zygmunta Krasińskiego, uwarunkowania zdrowotne, dziedziczna choroba, Zofia KrasińskaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Woźniak, B. (2022). „Zgasła w pierwszym rozkwicie młodości onegdaj w Zakopanym”. Przyczynek do poznania Zofii Krasińskiej (1873–1891). Studia Mazowieckie, 17(1), 199–215. https://doi.org/10.54539/sm.32


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP