Data publikacji : 19.07.2023

Wsparcie aktywnego rozwoju dziecka we wczesnej edukacji z wykorzystaniem środowiska kulturowego i przyrodniczego

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na wykorzystanie w edukacji szkolnej i przedszkolnej dzieci ich najbliższego środowiska kulturowego i przyrodniczego do aktywnego zainteresowania przyrodą i otaczającym je światem. Koncepcja edukacji regionalnej jest obecna w programie nauczania szkół podstawowych na Słowacji jako element treści nauczania, a w edukacji przedszkolnej jest zintegrowana ze
wszystkimi obszarami edukacyjnymi programu dydaktyczno-wychowawczego.

Słowa kluczowe:

wczesna edukacja, środowisko edukacyjne, środowisko kulturowe i przyrodnicze, edukacja regionalna, aktywne uczenie się, determinanty aktyw- nego uczenia sięSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Zasady cytowania

Gasparova, M. (2023). Wsparcie aktywnego rozwoju dziecka we wczesnej edukacji z wykorzystaniem środowiska kulturowego i przyrodniczego. Studia Mazowieckie, 18(1), 29–37. https://doi.org/10.54539/sm.44


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP