Data publikacji : 22.07.2022

Aleksander Kociszewski - historyk, regionalista, działacz kultury

Abstrakt

Artykuł zawiera informacje dotyczące dorobku naukowego i popularnonaukowego, a także efektów prowadzonej przez ponad pół wieku działalności społecznej znanego na ziemi ciechanowskiej historyka i regionalisty doktora Aleksandra Kociszewskiego. Badacza epoki napoleońskiej na Mazowszu, współzałożyciela i dyrektora Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, wieloletniego prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego. Opracowanie jest próbą syntezy dokonań Aleksandra Kociszewskiego w 80. rocznicę jego urodzin i 55. rocznicę działalności naukowej.

Słowa kluczowe:

Aleksander Kociszewski, Ciechanów, Mazowsze, historia, ogólnopolski ruch regionalny, Ciechanowskie Towarzystwo NaukoweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Ptasiewicz, Z. (2022). Aleksander Kociszewski - historyk, regionalista, działacz kultury. Studia Mazowieckie, 17(1), 11–33. https://doi.org/10.54539/sm.21


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP