Data publikacji : 22.07.2022

Co „Napolion” mógł zobaczyć w Ciechanowie

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia materialnego krajobrazu kulturowego (wyglądu) Ciechanowa w grudniu 1806 r., w czasie wjazdu Napoleona Bonaparte do tego miasta. Wykorzystane zostały dostępne publikacje oraz archiwalia, głównie przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i w archiwum w Mławie. Niniejsze opracowanie można uznać za szkic, który zapewne mógłby być rozbudowany po szczegółowych kwerendach w archiwum w Białymstoku, w archiwach niemieckich oraz po pogłębionym rozpoznaniu francuskich dokumentów (pamiętniki, korespondencja) tyczących się północnego Mazowsza w 1806–1807 r.

Słowa kluczowe:

Ciechanów, 1806 r., krajobraz kulturowy, XIX w., Napoleon BonaparteSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Małowiecki, R. (2022). Co „Napolion” mógł zobaczyć w Ciechanowie. Studia Mazowieckie, 17(1). https://doi.org/10.54539/sm.28


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP