Data publikacji : 31.12.2023

Lokalne stowarzyszenia – potencjalne możliwości działania w zakresie dokumentacji, badania i ochrony dziedzictwa małych ojczyzn

Abstrakt

Artykuł jest próbą syntetycznego spojrzenia na działania lokalnych stowarzyszeń
w zakresie dokumentowania, badania i ochrony dziedzictwa małych ojczyzn.
Autor dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy w służbie konserwacji
i ochrony zabytków, prezentując swego rodzaju zalecenia i rekomendacje
dla działających społecznie stowarzyszeń, które mogłyby stać się ważnym
ogniwem w systemie dokumentowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa
kulturowego. Niniejsze opracowanie zostało zaprezentowane w formie referatu
na konferencji poświęconej roli instytucji oraz stowarzyszeń naukowych
i kulturalnych w badaniu i dokumentowaniu dziedzictwa małych ojczyzn na
przykładzie północnego Mazowsza, zorganizowanej w listopadzie 2023 r.
przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie.

Słowa kluczowe:

stowarzyszenia lokalne i regionalne, dziedzictwo małych ojczyzn, dokumentowanie, badanie, ochrona, popularyzacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Małowiecki, R. (2023). Lokalne stowarzyszenia – potencjalne możliwości działania w zakresie dokumentacji, badania i ochrony dziedzictwa małych ojczyzn. Studia Mazowieckie, 18(2), 51–58. https://doi.org/10.54539/sm.62


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP