Data publikacji : 19.07.2023

Wybrane wskaźniki i przeżycia depresyjnego i lęku u osób, które przeżyły nowotwór (cancer survivors)

Abstrakt

Celem pracy jest identyfi kacja najbardziej wyraźnych wskaźników depresji i lęku u pacjentów onkologicznych oraz powiązanie ich negatywnych doświadczeń emocjonalnych z wybranymi wskaźnikami społeczno-demografi cznymi i klinicznymi. Zespół badawczy składał się ze 168 uczestników w wieku 22–83 lata (M = 56,01; SD = 11,97). Metody: kwestionariusz zdrowia pacjenta PHQ-9; uogólnione zaburzenie lękowe GAD-7. Wyniki: zwiększony poziom objawów depresyjnych stwierdzono u 27,4% pacjentów, którzy nie byli leczeni, do najbardziej wyraźnych wskaźników przeżycia depresyjnego należało uczucie zmęczenia, brak energii i trudności w spaniu. Około 16% uczestników wykazuje niespokojną symptomatologię, która najczęściej objawiała się trudnościami relaksacyjnymi, nadmiernymi zamartwianiem i niezdolnością do kontrolowania odczuwanych zmartwień. Stopień depresji i lęku nie rozróżniał znacząco wieku i płci uczestników, długości od końca leczenia, częstości nawrotów, występowania nowotworu w rodzinie i korzystania z usług wspomagających i organizacji dla pacjentów. Wyższy poziom depresji i lęku stwierdzono u uczestników zgłaszających występowanie późnych konsekwencji leczenia.

Słowa kluczowe:

leczeni pacjenci onkologiczni, depresja, lękSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Bolekova, V., Nanistova, E., & Chlebcova, V. (2023). Wybrane wskaźniki i przeżycia depresyjnego i lęku u osób, które przeżyły nowotwór (cancer survivors). Studia Mazowieckie, 18(1), 11–27. https://doi.org/10.54539/sm.43


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP