Data publikacji : 19.07.2023

Kreatywność i umiejętności techniczne jako źródło równowagi fizycznej i psychicznej uczniów

Abstrakt

Edukacja techniczna warunkuje rozwój umiejętności technicznych, kreatywności technicznej, myślenia technicznego, ma również wpływ na zapewnienie fizycznej i psychicznej równowagi osobowości uczącego się. W artykule zaprezentowano dorobek badań przeprowadzonych w ramach projektu VEGA nr 1/0550/22, z których wynika, że kształcenie techniczne rozwija u ucznia, studenta, nauczyciela twórcze myślenie, umiejętności i kreatywność, a treści kształcenia technicznego mają pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój, tworzą środowisko równowagi fizycznej i psychicznej ucznia oraz zapobiegają zachowaniom ryzykownym. W badaniu wykorzystano zestaw metod badawczych (kwestionariusz autorski, wywiady, pretest, test, posttest i inne) na próbie 86 respondentów wykazujących statystyczną istotność badanych zmiennych.

Słowa kluczowe:

edukacja techniczna, uczeń, nauczyciel, edukacja na poziomie podstawowym, umiejętności poznawcze, równowaga fizyczna i psychiczna, zapobieganie zachowaniom ryzykownymSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Zasady cytowania

Hulova, Z. (2023). Kreatywność i umiejętności techniczne jako źródło równowagi fizycznej i psychicznej uczniów. Studia Mazowieckie, 18(1), 39–51. https://doi.org/10.54539/sm.45


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP