Data publikacji : 19.07.2023

Kompetencje negocjacyjne mazowieckich spedytorów

Abstrakt

Negocjacje są nieodzownym elementem prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Właściwie prowadzony proces negocjacji jest jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o sukcesie przedsięwzięcia oraz o utrzymaniu poprawnych relacji w sferze gospodarczej. Artykuł koncentruje się na analizie kompetencji negocjacyjnych spedytorów zatrudnionych przez mazowieckie firmy transportowe. Prowadzenie negocjacji ściśle wiąże się z posiadaniem zdolności w zakresie wywierania wpływu. Na potrzeby artykułu przyjęto, że stopień kompetencji negocjacyjnych może być warunkowany doświadczeniem zawodowym. Ponadto założono, iż świadomość stopnia umiejętności wywierania wpływu przez spedytorów może różnić się w zależności od osoby dokonującej ich oceny.

Słowa kluczowe:

negocjacje, kompetencje negocjacyjne, spedytor, proces negocjacji, transport, MazowszeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Lasota, A., & Świetlicki, P. (2023). Kompetencje negocjacyjne mazowieckich spedytorów. Studia Mazowieckie, 18(1), 71–91. https://doi.org/10.54539/sm.47


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP