Data publikacji : 24.02.2022

Wybór dokumentów Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie i Urzędu Wojewódzkiego w Płocku (1975-1989) ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Abstrakt

Działalność Wydziałów do Spraw Wyznań Urzędów Wojewódzkich w Ciechanowie i w Płocku w latach 1975-1989, formalnie podległych wojewodom utworzonych w 1975 r. nowych województw, jak również Urzędowi do Spraw Wyznań w Warszawie, była jedną z form realizacji polityki wyznaniowej władz PRL. Poza licznymi dokumentami tych wydziałów, które przechowywane są obecnie w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Mławie (zespół: Urząd Wojewódzki w Ciechanowie) oraz w Archiwum Państwowym w Płocku (zespół: Urząd Wojewódzki w Płocku), zachowało się również wiele dokumentów, które przechowywane są w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (zespół: Urząd do Spraw Wyznań). W niniejszym wyborze opublikowano 11 spośród tych dokumentów, dotyczące rozmów z duchownymi prowadzonymi na spotkaniach z wojewodami oraz z pracownikami wydziałów, sprawozdania statystyczne na temat kształtowania się stosunków wyznaniowych w poszczególnych województwach, sprawozdania i plany roczne o sytuacji wyznaniowej oraz działalności wydziałów oraz dokumenty powizytacyjne Wydziałów do Spraw Wyznań w Ciechanowie i w Płocku.

Słowa kluczowe:

Urząd do Spraw Wyznań, Wydział do Spraw Wyznań w Ciechanowie, Wydział do Spraw Wyznań w Płocku, polityka wyznaniowa, PRL


Inne teksty tego samego autora


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Zygner, L. (2022). Wybór dokumentów Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie i Urzędu Wojewódzkiego w Płocku (1975-1989) ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Studia Mazowieckie, 16(2), 81–149. https://doi.org/10.54539/sm.7


Wskaźniki altmetryczne


Cited ByRedakcja czasopisma

Redakcja „Studiów Mazowieckich”
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. + 48 (23) 672 20 50 wew. 2150
email: studia.mazowieckie@pansim.edu.pl
O platformie:
Copyright 2023 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP